Tên Miền Phí Đăng Ký Phí Duy Trì
.net 317,000 đ 363,000 đ
.xyz 200,000 đ 200,000 đ
.org 300,000 đ 450,000 đ
.edu.vn 350,000 đ 450,000 đ
.com.vn 650,000 đ 362,000 đ
.com 250,000 đ 335,000 đ
.vn 650,000 đ 460,000 đ